fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Jouw Online Personal Trainer

Traject

T1. Alle gegevens die wij van de klant vragen worden voor elke vrijdag om 12.00 uur verstuurd naar info@jouwonlinepersonaltrainer.nl.
T2. Klanten kunnen uiterlijk voor zondag 21.00 uur hun nieuwe weekschema verwachten. Mits anders wordt gecommuniceerd met de klant
T3. Een traject week loopt van maandag tot zondag.
T4. Jouw Online Personal Trainer is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen op WhatsApp en op ons e-mailadres. Ons streven is zo snel mogelijk deze vragen te beantwoorden.
T5. Bij het Full Support Premium traject kan het intake gesprek  telefonisch plaatsvinden. Wel is er mogelijkheid om de intakelijst digitaal te ontvangen.
T6. Bij een Budget traject vindt de intake plaats door middel van een digitaal intakeformulier.
T7. Verder contact vindt plaats via mail of WhatsApp.
T8. Wanneer gegevens uit het intakegesprek veranderen moet dit worden doorgegeven aan Jouw Online Personal Trainer.
T9. Jouw Online Personal Trainer gaat er vanuit dat informatie uit het intakegesprek volledig en naar waarheid gedeeld wordt. Bij gebreke is Jouw Online Personal Trainer niet verantwoordelijk voor de geleden schade.

Aansprakelijkheid

A1. Al onze schema’s en programma’s zijn op basis van advies.
A2. Jouw Online Personal Trainer is niet aansprakelijk voor blessures of andere kwetsuren die tijdens het traject zijn opgelopen.
A3. Jouw Online Personal Trainer maakt alle schema’s op basis van veel kennis. Toch kunnen wij verwachte resultaten niet altijd garanderen. Hiervoor zijn wij ook afhankelijk van het doorzettingsvermogen van de klant.
A4. Wanneer er door ziekte, overmacht of andere geldende redenen binnen de organisatie van Jouw Online Personal Trainer situaties zijn die ons niet in staat stellen om onze diensten goed uit te kunnen voeren wordt het traject automatisch met een week verlengd.

Betaling en Restitutie

BR1. Betaling vindt plaats door de afgesproken manier tussen klant en Jouw Online Personal Trainer voor het dan geldende tarief.
BR2. Pas wanneer de betaling in zijn geheel binnen is wordt er een op maat gemaakt programma gemaakt.
BR3. Trajecttijd start de maandag na betaling. Mits betaling voor vrijdag 12.00 uur voldaan is. Wanneer betaling pas na vrijdag 12.00 uur binnen is start het traject een week later op maandag
BR4. Na ontvangen van het eerste schema zal er geen restitutie meer plaatsvinden.
BR5. Jouw Online Personal Trainer houdt het recht de nieuwsbriefkorting niet toe te kennen bij speciale actie tarieven.

Privacy

P1. Jouw Online Personal Trainer heeft als plicht verantwoordelijk om te gaan met de gegevens van de klant.
P2. Jouw Online Personal Trainer deelt geen klantinformatie met derden zonder toestemming. Dit is conform de AVG.
P3. De programma’s zijn strikt klantgebonden. Het programma aanbieden van klanten aan zijn/haar omgeving is hierdoor onverantwoord en verboden. Zie ook regel R2 en R3.

Rechten

R1. De rechten van het programma en de daarbij horende schema’s blijven ten allen tijde van Jouw Online Personal Trainer.
R2. Het is verboden om ontvangen programma’s en de daarbij behorende schema’s te publiceren of te verspreiden aan derden.
R3. Overtreding van R2 leidt tot een directe ontbinding van het traject zonder restitutie. Eventuele schade zal bij de de verspreider verhaalt worden.

Close Menu